Faruk Göksu «Muğla 1 Eylem Planı» Sunumu

17 Ocak 2017 tarihinde yaşadığımız kent Bodrum ve dolayısıyla tüm Bodrumlular ve Bodrumseverler için çok önem taşıyan bir konuda, ‘MUĞLA BİR’/Eylem Planı hakkında bir sunum düzenledik.
Sunum 1984 (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitiren Faruk Göksu  tarafından gerçekleşti.
Yaşadığımız Bodrum ilçesini de kapsayan Muğla Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan ‘MUĞLA BİR’/Eylem Planı’nın Önsözü aşağıdaki cümlelerle başlıyor: 

“Muğla Büyükşehir Belediyesi; sınırları, nüfusu, sektörel çeşitliliği ile bölge ölçeğinde bir Büyükşehir. Diğer Büyükşehirler ile karşılaştırdığımızda stratejik göstergeleriyle farklı. ‘Farklı Bir Büyükşehir’ Farklılığımız, Anadolu ve Ege kültürlerinin buluştuğu coğrafya. Yani, kültürel coğrafyanın zengin çeşitliliği olan bir Büyükşehiriz. Bereketin ve birikimin coğrafyası. Felsefe ve mitolojinin coğrafyası. Benzer ve farklı kimliklerin ve kişiliklerin yaşadığı coğrafyayız. Kısacası, kültürel mirasımız çok zengin ve çeşitli. 

Farklılığımız, yalnızca kültürel miras değil, doğal çeşitliliğin ve zenginliğin coğrafyası. Yani, kıyı ve kırsalındaki tabiatın doğallığı, mavi ve yeşilin bütünleştiği, gizemli coğrafya.

Farklılığımız, yalnızca doğal miras değil, kıyı ve kır üretiminin yarattığı katma değerin coğrafyası. Yani, turizm ve tarımın tetikleyici ve birleştirici güç olduğu ekonomilerin yaratıldığı değerli coğrafya. “

Bu eylem planı bu özel coğrafyanın barındırdığı sorunları ve taşıdığı potansiyelleri bilimsel bir bakışla değerlendirerek Büyükşehir yönetimi için stratejileri belirleyen bir vizyon ve bu vizyon çerçevesinde 13 ilçe için 13 proje tanımlıyor.
 
Muğla 1 Eylem Planına kentselstrateji.com adresinde “projeler” sayfasından ulaşabilirsiniz.