Turgay Ural “Kuantum Teorisi ve Fizik Biliminin Geleceği” Sunumu

Değerli üyemiz Sn. Turgay Ural’ın 24 Nisan 2019 günü dernek merkezimizde yapmış olduğu “Kuantum Teorisi ve Fizik Biliminin Geleceği” konulu sunuma ait (üç bölüm halinde)  izlenebilir. 

Kuantum Teorisi ve Fizik Biliminin Geleceği

Kuantum Mekaniği veya Kuantum Teorisi, atom ve atom altı düzeylerde madde ve enerjinin doğasını ve davranışlarını inceleyen modern fizik bilim dalıdır. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca bazı bilim adamlarının kuantum teorisini çürütmeye çalışmalarına rağmen yapılan deneyler sonucu doğruluğu her seferinde kanıtlanmış bulunmaktadır. Kuantum teorisi, Einstein’ın görelilik teorisi ile birlikte modern fizik biliminin temelini oluşturmaktadır. Kuantum mekaniğinin en büyük özelliği garip ve realiteden uzak olmasından kaynaklanmaktadır. Ufak parçacıkların ve kuvvetlerin nasıl çalıştığını anlatan teori, Albert Einstein’ı bile ürkütmüş ve “tamamlanmış olamayacak bir teori” olarak değerlendirmesine neden olmuştur. Sorun, kuantum fiziğinin nedensellik, yerellik ve gerçeklik gibi sağduyuya dayalı kavramları ihlal eder biçimde algılanmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde kuantum mekaniğinin gerçek yaşamdaki uygulamaları açısından çok başarılı olduğu bir gerçektir. Kuantum fiziğinin ana prensipleri kullanılarak, kuantum optiği, kuantum kimyası, kuantum hesaplama ve kuantum kriptografisi gibi daha birçok alanda yeni teknolojiler ortaya çıkmış, bilgisayar, GPS, MRI, Laser gibi günlük hayatımızda büyük önemi olan sistemler geliştirilmiştir.

Görelilik teorisi atom altı düzeyde, kuantum mekaniği ise makro evrende kullanılamamakta ve bu iki teori de evren’in oluşumundan hemen sonraki durumu fiziksel olarak açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Tıkandığımız nokta: çok büyük kütlelerin çok küçük hacimlere sıkıştığı durumlar. Örneğin, kara delikler ve big bang (büyük patlama). Nereden geldiğimiz, nasıl bugüne dek evrenin oluşup geliştiğini açıklayamayan bir fizik bilimi, en azından yeterince rahatsız edici. Bilim insanları işte bu nedenle iki büyük kuramı birleştirmeye çalışıyorlar. Bu da fizik biliminin geleceğini belirlemede öncü bir faaliyet olacak gibi gözüküyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir