Ağaçlandırma Etkinliği – Basın Bildirisi (03.06.2016)

Kısa bir süre önce kurulan Bodrum Orta Doğu Mezunlar Derneği (BodtüM), üyelerinin meslek alanları ve bilgileri dahilinde Bodrum Yarımadasında  çevre korumaya, iyi tarıma, planlı kentleşmeye, kentsel, kültürel, tarihi ve arkeolojik değerleri araştırmaya ve korumaya ve ODTÜ mezunlarının vazgeçilmezi olarak eğitime  yönelik çeşitli projeleri hedeflemektedir.

Bu projeleri yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştireceğiz. Projelerimizden biri; ODTÜ’nün Orman geleneğinden de yola çıkılarak, Yarımada üzerinde bir yeşillendirme çalışması yapılmasıdır. Bu konuyla ilgili yer arama çalışmalarımız sürmektedir. Bodrum Orman şefliğimizin yetki alanında kalan Kızılağaç’da daha önce yanmış küçük bir alanı Akıllı Orman olarak, bir model teşkil edecek şekilde planlayacağız. Daha büyük 10 hektara kadar bir alan için de Bodrum Belediyesinin,  planlar üzerinde  bize gösterecekleri Ağaçlandırılacak Alanlarda, fidan dikme, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu proje Derneğimizin Bodrum Yarımadası için önem taşıyan her konuda yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği içinde yapacağı gönüllü hizmet ve katkıların ilk somut örneği olarak önemsediğimiz ve heyecan duyduğumuz bir adımdır. Bundan sonra da ODTÜ’lüler olarak bilgi birikim ve deneyimlerimizi değişik projelerle kamuoyuna sunmak arzusundayız.

Bu ilk projenin heyecanını kamuoyuyla paylaşmaktan duyduğumuz mutluluk büyük bir acıyla da gölgelendi. Bilindiği üzere 13.Mart.2016 pazar günü Ankara Kızılay’da gerçekleşen terör eyleminde masum insanlar hedef oldu. Aralarında genç iki ODTÜ’lü öğrencimiz Ozancan Akkuş ve Berkay Baş’ın da olduğu, saldırıda hayatını kaybeden tüm insanlarımızın anısı diktiğimiz bu ağaç fidanlarıyla yaşasın diyor ve her türlü terör eylemini ve bunlardan yarar umanları şiddetle kınıyor, lanetliyoruz.