Kazdağlarında Altın Arama ve Çıkartma Çalışmaları Hakkında Basın Açıklaması (16.08.2019)

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Kanadalı bir maden arama ve işletme
şirketine verilen imtiyaz sonucu, bu ticari kuruluş Kazdağları gibi ülkemizin ve hatta dünyanın
en değerli doğal alanlarından birinde çevreyi bozacak şekilde hazırlık çalışmalarına başlamış
bulunmaktadır.
Altın arama ve çıkartma çalışmalarının henüz hazırlık aşamasında dahi sahada karşılaşılan
görüntü ürkütücüdür. Daha dün genç-yaşlı yüzbinlerce ağaçla kaplı 200 küsur hektar (yani 200
bin dönüm veya iki milyon metrekare) yemyeşil alanın çıplak duruma getirilmiş olması insanın
içini burkmaktadır.
Gerçekte kesilen ağaç sayısının Orman Bakanlığı’nın açıkladığı rakamın 13-14, ÇED raporunda
öngörülenin ise dört mislini aştığı hesaplanmaktadır.
Bu daha işin hazırlık aşamasıdır. Fiili aramalara ve işletme operasyonlarına başlandığında
doğaya karşı gösterilen vahşet de daha ileri aşamalara taşınmış olacaktır.
Bodrum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği (BODTÜM) olarak biz bu doğa
katliamına karşı olduğumuzu bildirmek isteriz.
Ayrıca,
Ülkemizde asli görevi ormanları korumak ve yenilerini yeşertmek olan bir bakanlığın, kesilen
ağaç sayılarıyla ilgili rakamları gizleyerek veya çarpıtarak açıklamasını ve bu yolla başlatılmış
olan doğa katliamının ölçeğini küçük gösterme çabasını…
Asli görevi –doğal- çevreyi koruma, planlama ve geliştirme olan diğer bir bakanlığın da,
Çevresel Etki Değerlendirilmesi raporlarının devre dışı bırakılması ve/veya dikkate alınmaması
gibi durumları görmezden gelmesini ve çevrenin maruz kaldığı saldırılara karşı çıkacak yerde
bunları yapanları mazur görmeye ve göstermeye çalışmasını…
… “Son derece anlamsız” demek isterdik ama, sanki anlamlı bulduğumuzu bildirmek isteriz.
BODTÜM olarak…
Doğayı bozacak, giderilmesi olanaksız veya en azından zor sonuçlar doğuracak tahribat içeren
tüm projelere, maddi getirileri ne olursa olsun karşıyız. Doğal zenginlik mirasımızı
çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarmaya kararlıyız.
Saygılarımızla,

BODTÜM Yönetim Kurulu adına Bşk.
Eftal KÖKLÜ