Bodrum Su Baskınları Konulu Basın Açıklaması (14.12.2018)

Son haftalar içinde yağan sağanak yağmurların arkasından yaşanmış olan su taşkınları,
meskun alanlarda büyük tahribata neden olmuş, kamuoyunda üzüntü ve karamsarlık
yaratmış ve ilgili makamlara yönelik yoğun eleştirilere vesile olmuştur. Derneğimiz,
eleştiri ve suçlamalarla gündemi işgal etmek yerine, kalıcı çözümlerin bulunması ve
uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı düşüncesindedir. Teknik
konularda uzman üyelere sahip olan BODTÜM derneğimiz, kısa vadeli geçici önlemler
aranması yerine, su baskını konusunu kökten önleyici her türlü projeyi desteklemeye
hazırdır.
Bodrumda yaşanmış olan su taşkınları ilk veya son değildir. Köklü önlemler alınmadığı
sürece, yağışlı mevsimlerde yeni felaketlerin yaşanacağı şimdiden bilinmeli ve net olarak
anlaşılmalıdır. Sorunun çözümü; yağan yağmurun oluşturacağı selleri en kısa yoldan
denize ulaştırabilmek değil, suyu mümkün olduğu kadar toplamak ve yararlı işlerde
kullanılabilecek şekilde biriktirebilmek olmalıdır. Yüzyıllardan beri su sıkıntısı çeken
Bodrum'da, yağmurun getirdiği her damla su değerlidir. Henüz beton ve asfaltla
kaplanmamış olan boş alanlarda mevcut bitkisel toprak da mutlaka sahip çıkmamız
gereken diğer bir önemli değerimizdir. Yağan yağmurları en kısa yoldan denize akıtmak
demek, değerli suyu kaybetmek, yüzeydeki bitkisel toprağı kaybetmek ve bu da yetmez,
deniz kıyılarını bitkisel toprak tabakaları ile doldurup kirletmek anlamına gelmektedir. En
değerli iki varlığımız olan suyun ve bitkisel toprağın en kısa yolda denize akıtılmaya
çalışılmasının büyük bir yanlış olduğu anlaşıldığında, çamur yığınları halinde denizi
kirleten çevre felaketinden de kurtulabiliriz.
Bodrumun, yaklaşık elli yıldan beri yoğun yapılaşmalara sahne olduğu bilinen bir
gerçektir. Hatalı planlama ve uygulamalar neticesinde dere yataklarının ve akarsuların
denize kavuştuğu noktalardaki azmak noktalarının, motorlu trafiğe açık cadde ve sokaklar
haline dönüşmüş olduğu da bilinen bir gerçektir. Bodrumun kuzeyinde var olan, halen
yapılaşmamış tepelerde yapılacak kanalet, sedde ve gölet gibi mühendislik uygulamaları
dikkatle etüt edilmeli ve özenle projelendirilmelidir.
Bodrumun çılgın projelere değil, maliyeti karşılanabilir akılcı çözümlere ihtiyacı
olduğunu bütün ilgililere hatırlatır, saygılar sunarız.
BODTÜM Yönetim Kurulu adına Başkanı
Eftal KÖKLÜ