İKLİM ADALETİ BASIN AÇIKLAMASI

Artık hepimiz biliyoruz!

İnsanoğlunun doymak bilmeyen tüketim alışkanlıklarını körükleyen kapitalist politikaların bir sonucu olarak, gezegenimizi yokoluşun sınırına getiren iklim krizini yaşıyoruz. Haftalar, hatta aylar boyunca söndürülemeyen orman yangınları, kuraklık, sel gibi ardı arkası kesilmeyen doğal felaketler, iklim krizinin yadsınamaz sonuçlarından. Olağan değil yaşadıklarımız. Kriz üstüne kriz yaşıyoruz. Doğal felaketler, toplumsal, politik sorunlara neden oluyor, yoksulluk ve adaletsizlik de doğal felaketleri derinleştiriyor.

Bilim insanlarına göre küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması, yeryüzündeki canlı yaşam için kritik önemdeki dengelerde geri dönüşü olmayan kırılmalara neden olacak. Bilinen tüm bu gerçeklere karşın, yapılan toplantıların sadece göz boyamaya yönelik olduğunu hep beraber izlemekteyiz!

İçinde yaşadığımız coğrafya, bir yandan doğal güzellikleri ile herkesin gözdesi, öte yandan da %60’ı maden sahası olarak ruhsatlandırılmış, plansız şehirleşme baskısı ile varolan su havzaları doğanın kendi döngüsü gözardı edilerek yok ediliyor, diğer taraftan verimli tarım arazileri üzerine bir baraj inşa etme projeleri yapılıyor.  Üç Termik santral suyumuza, nefesimize ortak, köylerimizi yutuyor, yaşam alanları yok olan köylüler şehirlerde göçmen olarak yaşıyor. Doğası ile cennet olan bu topraklarda artık -kanser başta- her türlü hastalık artışta. Ormanlarımız zaten vahşi madencilik ve enerji politikaları nedeniyle tehlike altındayken, bu defa da iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcaklarla yaklaşık 70,000 hektar orman alanını kaybettik.  Çölleşme ve kuraklık kapımızda! Yaşam alanları kaybolan sadece insanlar değil,  çok önemli karbon yutak alanları olan sulak alanları, ormanları yok ederek orada yaşayan türleri de yok olmaya mahkûm ediyoruz.

Artık biliyoruz!

Nerede olursak olalım iklim adaleti için mücadele etmek zamanı. Şimdi! Çünkü iklim krizi, ülkelerin sınırlarını aşıyor. Bu nedenle, Bodrum ODTÜ Mezunları Derneği olarak, bugün, 6 Kasım 2021’de İklim Adaleti için mücadele eden herkesi bizimle dayanışmaya çağırıyoruz. Artık hepimiz biliyoruz! Bilmekten öte yaşıyoruz… İklim adaleti için, doğa için, birlikte yaşam için eylemdeyiz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir