Kurullar

YÖNETİM KURULU (Asıl)

Başkan: EFTAL KÖKLÜ

Başkan Yardımcısı: DURSUN GÖKTEPE

Sayman: ERHAN YÜRÜT

Sekreter: ŞULE KÜKRER

Üye: AYŞE ÇİĞDEM BATUR

YÖNETİM KURULU (Yedek)

  1. Beste Günel
  2. Suha Özkan
  3. Süha Sevük
  4. Ahmet Berk

DENETİM KURULU (Asıl):

Münevver Eren Artu

Aybar Ertepınar

Esra Savaşan

DENETİM KURULU (Yedek)

  1. Ahmet Sönmez
  2. Macide Tüzün
  3. Turgay Ural