Kurullar

YÖNETİM KURULU (Asıl)

Başkan: EFTAL KÖKLÜ

Başkan Yardımcısı: AHMET BERK

Sayman: BARKIN KURT

Üye: ŞULE KÜKRER

Sekreter: AYŞE ÇİĞDEM BATUR

YÖNETİM KURULU (Yedek)

  1. Dursun GÖKTEPE
  2. Neşe Tuncer GÜNGÜT
  3. Suha ÖZKAN
  4. Süha SEVÜK
  5. Füsun YÜRÜT

DENETİM KURULU (Asıl):

Münevver Eren ARTU

Macide TÜZÜN

Numan BALABAN

DENETİM KURULU (Yedek)

  1. Süleyman Veysi Anıl
  2. Abidin Turgay Ural
  3. İbrahim Faruk Özkut