Kurullar

YÖNETİM KURULU (Asıl)

Başkan: AHMET BERK

Başkan Yardımcısı: DURSUN GÖKTEPE

Sayman: SÜHA SEVÜK

Üye: SUHA ÖZKAN

Sekreter: NEŞE TUNCER GÜNGÜT

YÖNETİM KURULU (Yedek)

  1. Füsun YÜRÜT

 

DENETİM KURULU (Asıl):

Münevver Eren ARTU

Macide TÜZÜN

Numan BALABAN

 

DENETİM KURULU (Yedek)

  1. Süleyman Veysi Anıl
  2. Abidin Turgay Ural
  3. İbrahim Faruk Özkut