Vizyon

Biz Bodrum’u seven ve yaşamını burada sürdürmeye karar vermiş Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları ve orada çalışmış mensupları “Dünya Çapında” öneme ve saygınlığa kavuşmuş bu eğitim yuvasının gönüllüleriyiz. Severek yaşadığımız bu yarımadaya hizmet vermek için bir Sivil Toplum Örgütü olarak bir araya geldik. ODTÜ geleneğinin en önemli bileşenlerinden olan, ODTÜ’lülüğün olmazsa olmazlarından toplumsal duyarlılığımız bizlerin bu adımı atmasındaki öncelikli etkendir.

Anımsadığımız 1964 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden rahmetli Gönül Tankut, Restorasyon Bölümü’nden Cevat Erder ve Mimarlık Bölümü’nden Yıldırım Yavuz Bodrum’a geldiler. Dönüşlerinde paylaştıkları izlenimler ODTÜ’de bir “Bodrum Merakı”nın kaynağı oldu. Sonra 1968 de Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin Tuğrul Akçura, Sevgi Aktüre ve Dündar Elbruz yönetiminde yapılan Yaz Stajı Bodrum’u ODTÜ’nün sevgi dolu bir uzantısı yaptı. Bu yıllarda Fatma Mansur ve Cevat Şakir Kabağaçlı’nın da destekleri ile Tuğrul Akçura’nın planlama koşullarını belirlediği İmar Planı çalışmaları hep benimsendi ve Bodrum’u bugüne Anadolunun en uyumlu yapılaşmış, homojen, doğayla uyumlu ve sevgiyle biçimlenen kentleşmesi olarak geliştirdi.

Bugün Bodrum bazı diğer Ege kıyı kasabaları gibi hoyrat ve anlamsız apartmanlaşma türü kentleşmeye kurban edilmemişse, bu oluşumda ODTÜ’nün katkısı büyüktür.

Biz ODTÜ’lüler olarak 1964’de Bodrum’la sevgi bağımızı kurduk. O zaman burada hizmete hazırdık. Elli yıl sonra yine hazırız ve Bodrum’un gereksinmesi olan her türlü hizmet için ve en üst düzeyde çözümler üretmek için örgütlenmeye karar verdik. 2015 Mart tarihinde Derneğimizi kurduk ve 23/05/2015’te ilk Genel Kurulumuzu gerçekleştirerek çalışmalarımıza başladık.